سازمان جهانی بهداشت خواستار همکاری هر چه بیشتر چین شد

مصاحبه تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با بی بی سی

1676508
سازمان جهانی بهداشت خواستار همکاری هر چه بیشتر چین شد

سازمان جهانی بهداشت، در دومین مرحله از تحقیقات مربوط به ریشه کوویدـ 19 ، چین را به همکاری هر چه بیشتر دعوت کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری بی بی سی، تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، از چین خواستار شفافیت و تامین امکانات دسترسی هر چه بیشتر به منشا و ریشه ویروس کرونا گردید.

گبریسوس ضمن اشاره به اینکه بایستی به داده‌های هم قبل از دوره شیوع کروناویروس و هم بعد از امکان دسترسی فراهم شود تاکید کرد: داده‌های چین در اولین مرحله تحقیقات مربوط به منشا شیوع ویروس در اختیار اکیب تحقیق قرار داده نشد.

در این میان کمیته وضعیت اضطراری سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که شیوع ویروس به مرحله پایانی نرسیده و انتظار می‌رود که واریانات‌های جدید و خطرناک آن در جهان شیوع یابد.

اولین مرحله تحقیقات مربوط به ریشه شیوع ویروس کرونا در ماه فوریه پایان یافته‌بود.

چین که قبلا خواسته‌های مربوط به آغاز تحقیقات پیرامون ریشه ویروس کرونا را رد کرده‌بود، با افزایش اعمال فشارهای بین‌المللی به انجام تحقیقات هیئت سازمان جهانی بهداشت در شهر ووهان اجازه داده‌بود.

سازمان جهانی بهداشت، به شهر ووهان چین که اولین موارد ابتلا به ویروس در آنجا مشاهده شده، هیئتی متشکل از دانشمندان بین‌المللی اعزام کرده‌بود.

برخی از اعضای هئیت اعلام کردند که در طول روند بررسی، مقامات چینی آنالیزهای مربوط به آمار ویروس و خلاصه مطالعات خود پیرامون آن را در اختیارشان قرار داده ولی از واگذاری داده‌های خام و اطلاعات دست اول امتناع ورزیدند.  خبرهای مرتبط