کاهش نرخ زاد و ولد در آمریکا و اروپا در دوره پاندمی کرونا

انتشار گزارش صندوق جمعیت ملل متحد

1673246
کاهش نرخ زاد و ولد در آمریکا و اروپا در دوره پاندمی کرونا

شیوع ویروس کوویدـ19 موجب کاهش میزان زاد و ولد در اروپا و ایالات متحده آمریکا گردید.

بموجب گزارش صندوق جمعیت ملل متحد پیرامون تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر میزان جمعیت، شیوع ویروس کوویدـ19 موجب کاهش میزان زاد و ولد شده‌است.

بر اساس این گزارش، شمار نوزدان در کشورهای اتحادیه اروپا که ماه اکتبر سال گذشته 3 درصد بود، در ماه نوامبر 5 درصد و در ماه دسامبر نیز 8 ممیز 1 درصد کاهش یافت

میزان باروری در ایالات متحده آمریکا نیز در سطح قابل توجهی کاهش یافته‌است.

در ایالت کالیفرنیا در ماه ژانویه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به  نرخ زاد و ولد 10 ممیز 5 درصد کمتر تحقق یافته و سیر نزولی این نرخ در ایالت فلوریدا نیز 7 ممیز 2 درصد اعلام شده‌است.

در این گزارش به این نتیجه رسیده شد که جامعه در شرایط ناامن تمایل کمتری به بچه‌دار شدن نشان می‌دهد.خبرهای مرتبط