دیدار رهبر معنوی کاتولیکهای جهان، با رهبران جوامع بومی کانادا

پاپ فرانسیس، رهبر معنوی کاتولیکهای جهان، با رهبران جوامع بومی کانادا برای 17 دسامبر 2021  قرار ملاقات گذاشت

1667242
دیدار رهبر معنوی کاتولیکهای جهان، با رهبران جوامع بومی کانادا

 

در بیانیه ارائه شده از سوی کنفرانس اسقف های کاتولیک کانادا، رهبران سه گروه اصلی بومی در کانادا، ملت اول، متیس و سرخپوستان اینوئیت، در ماه دسامبر به طور جداگانه با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار می کنند و خواسته های خود را به کلیسای کاتولیک اعلام میدارند.

رهبران این سه گروه، از پاپ فرانسیس می خواهند که مدارس شبانه روزی کلیسای کاتولیک روم از بازماندگان و خانواده ها به دلیل حوادث به میان آمده، عذرخواهی رسمی کنند.

بیش از 150 هزار کودک در 139 مدرسه شبانه روزی کلیسایی که بین سالهای 1831-1996 توسط کلیسای کاتولیک به نمایندگی از دولت فدرال در کانادا افتتاح شد، به اجبار از خانواده های خود گرفته و تحت همسان سازی قرار گرفتند.

طبق سوابق رسمی کانادا، کودکان در این مدارس مورد آزار جسمی و جنسی و تحت آزمایش های پزشکی قرار گرفتند و بسیاری از آنها به دلیل سوء تغذیه، در نتیجه بیماری و سرما جان خود را از دست دادند.

اگرچه سازمان های کاتولیک در کانادا به دلیل فاجعه در مدارس شبانه روزی عذرخواهی کردند ولی کلیسای کاتولیک در واتیکان تنها نهادی است که هنوز عذرخواهی رسمی نکرده است.خبرهای مرتبط