زندگی بیش از یک میلیارد نفر در آفریقا در معرض خطر است

هشدار دکتر آکینوومی آدسینا رئیس بانک توسعه آفریقا

1666153
زندگی بیش از یک میلیارد نفر در آفریقا در معرض خطر است

دکتر آکینوومی آدسینا رئیس بانک توسعه آفریقا اعلام کرد: یک میلیارد و دویست هزار نفر در آفریقا بعلت شرایط نامساعد و بدی بهداشتی در معرض تهدید قرار دارند.

رئیس بانک توسعه آفریقا گفت: زندگی حدود یک میلیارد و دویست هزار آفریقایی بعلت عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی مرغوب و با کیفیت در دوره پاندمی کرونا در معرض خطر قرار دارد.  

وی ضمن اشاره به اینکه بانک توسعه آفریقا در تلاش مبارزه با تاثیرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر بخش اقتصادی و بهداشتی این قاره است تاکید کرد: بانک توسعه آفریقا حمایت خود از کشورهای آفریقایی را تحکیم و تقویت خواهدکرد.

دکتر آکینوومی آدسینا ضمن اشاره به اینکه بانک توسعه آفریقا به تولید واکسن بومی و تقویت سیستم بهداشتی آفریقا در سطح قابل توجهی سرمایه‌گذاری خواهد کرد گفت: تنها 51 درصد مراکز دولتی بهداشتی در آفریقا دارای آب تمیز و 31 درصد نیز صاحب برق هستند.

رئیس بانک توسعه آفریقا همچنین تاکید کرد که آفریقا 60 الی 70 درصد داروهای فارماسیوتیکس را از کشورهای مختلف وارد می‌کند.

وی با تاکید به خطر زندگی یک میلیارد و دویست هزار نفر در آفریقا گفت: بدون توجه به سطح در آمد افراد باید در زمینه دستیابی به خدمات بهداشتی باکیفیت و مرغوب، بیمه بهداشتی و حفاظت اجتماعی به فقرا و قشر آسیب‌پذیر و ناتوان امیدواری بدهیم.     خبرهای مرتبط