بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه اروپا در ارتباط با ترکیه

اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای برقراری یک دیالوگ سطح بالا با ترکیه آماده شود

1664338
بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه اروپا در ارتباط با ترکیه

اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای برقراری یک دیالوگ سطح بالا با ترکیه آماده شود.

در حالی که اجلاس اتحادیه اروپا ادامه داشت، پس از  پایان بخش مربوط به مذاکرات با ترکیه، بیانیه پایانی برای عموم به اشتراک گذاشته شد.

در این بیانیه تأکید شده است که رهبران اتحادیه اروپا مقدمات گفتگوی سطح بالا با ترکیه در مورد موضوعات مبتنی بر منافع مشترک مانند مهاجرت، بهداشت، آب و هوا، مبارزه با تروریزم و ​​مسائل منطقه‌ای را مورد توجه قرار دادند.

رهبران اتحادیه اروپا همچنین شروع مطالعات فنی برای مجوز به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی با ترکیه را متذکر شدند.

در این بیانیه گفته شد: "شورای اروپا از کمیسیون اروپا می‌خواهد که بدون تأخیر، پیشنهاد رسمی ادامه تخصیص بودجه به پناهندگان سوری و جوامع میزبان در ترکیه، اردن، لبنان و سایر مناطق را ارائه دهد." 

در این بیانیه آمده است: "شورای اروپا از ترکیه و همه بازیگران انتظار دارد که در راستای منافع مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا در حل بحران‌ با هدف برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای سهم مثبتی ایفا کنند." خبرهای مرتبط