بیانیه پایانی دومین کنفرانس برلین برای حل بحران لیبی

در این بیانیه به لزوم برگزاری انتخابات به تاریخ 24 دسامبر سال جاری تاکید گردید

1663816
بیانیه پایانی دومین کنفرانس برلین برای حل بحران لیبی

در بیانیه دومین کنفرانس برلین با محوریت لیبی اعلام  گردید: برای برگزاری انتخابات در لیبی به تاریخ 24 دسامبر بشکلی مطابق با اصول و شرایط از قبل طرح‌ریزی شده، بایستی تنظیمات حقوقی و قانون اساسی لازمه بمورد اجرا گذاشته شود.

در بیانیه نهایی دومین کنفرانس برلین که با حمایت سازمان ملل متحد و آلمان برگزار شده و در آن روند سیاسی در لیبی، انتخابات 24 دسامبر و موضوعات امنیتی در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، به لزوم برگزاری انتخابات مطابق با برنامه از قبل پیش‌بینی شده، تاکید گردید.

در دومین کنفرانس برلین که بنابه دعوت آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان برگزار گردید، علاوه بر عبدالحمید دبیبه نخست وزیر و نجلا المنقوش وزیر امور خارجه لیبی، وزرای امور خارجه ترکیه، روسیه، سوئیس، تونس، فرانسه، ایتالیا، امارات متحده عربی، مصر، انگلیس، هلند، الجزایر، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا ،کشورهای عضو اتحادیه عرب و نمایندگان ارشد این‌کشورها حضور یافتند.

محور اصلی موضوعات مورد مذاکره در این کنفرانس را که مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به نمایندگی از سوی ترکیه در آن شرکت کرد، انتخابات عمومی و ریاست جمهوری در لیبی که قرار است 24 دسامبر سال جاری برگزار شود، موقعیت نیروهای خارجی مستقر در لیبی و خارج شدن سربازان مزدور از این‌کشور تشکیل داد.

در بیانیه پایانی کنفرانس اعلام گردید: شرکت کنندگان در این کنفرانس یک‌بار دیگر به تعهداتی که در اولین کنفرانس برلین به تاریخ 19 ژانویه سال 2020 داده بودند، تاکید کرده و این تعهدات را مورد تایید قرار دادند.

در بیانیه نهایی کنفرانس با اشاره به اینکه عبدالحمید دبیبه نخست وزیر لیبی در کنفرانس یک‌بار دیگر به پایبندی خود به برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر تاکید کرده‌است اعلام گردید: انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در لیبی بایستی 24 دسامبر سال 2021 که از سوی مجمع دیالوگ سیاسی لیبی در نوامبر سال 2020 تعیین شده و بشکلی مناسب با توافق پیرامون نقشه راه تعیین شده در این راستا برگزار شده و نتایج آن از سوی کلیه طرفین مورد قبول قرار گیرد. کلیه تنظیمات حقوق و قانون اساسی بایستی در این زمینه بمورد اجرا گذاشته شود.

در بیانیه نهایی دومین کنفرانس لیبی با اشاره به لزوم بررسی علل اساسی وقوع درگیری‌ها و انجام اقدامات هر چه بیشتر برای حل مسئله به لزوم خارج شدن کلیه نیروهای خارجی و سربازان مزدور از لیبی تاکید گردید.

در بیانیه پایانی ،در ماده ذی‌ربط با لزوم خروج نیروهای خارجی از لیبی به ملاحظات ترکیه در این خصوص جای داده‌شد.خبرهای مرتبط