پروفسور شاهین: واکسن بیوان‌تک بر روی نوع جهش‌یافته کرونا نیز موثر است

پروفسور اوغور شاهین بنیانگذار شرکت بیوتکنولوژی BioNTech آلمان اعلام کرد واکسنی که آنها تولید کرده‌اند، بر روی انواع جدید ویروس کرونا موثر است

1663565
پروفسور شاهین: واکسن بیوان‌تک بر روی نوع جهش‌یافته کرونا نیز موثر است

پروفسور اوغور شاهین بنیانگذار شرکت بیوتکنولوژی BioNTech آلمان اعلام کرد واکسنی که آنها تولید کرده‌اند، بر روی انواع جدید ویروس کرونا موثر است. 

شاهین در ارزیابی اثر واکسن بیوان‌تک بر انواع ویروس در مجمع عمومی سالانه آنلاین این شرکت گفت: "هیچ مدرکی مبنی بر ضروری بودن تطبیق واکسن با انواع موجود وجود ندارد."

شاهین همچنین اظهار داشت که آنها در حال انجام مطالعاتی هستند که در صورت نیاز به دوز سوم آماده می‌شوند و اعلام کرد که آنها به طور مداوم در حال بررسی اثر واکسن بر روی انواع جدید هستند.

 خبرهای مرتبط