حزب مکرون در انتخابات منطقه‌ای فرانسه شکست خورد

حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بنام "جمهوری به پیش" در دور اول انتخابات منطقه‌ای ناموفق ماند

1662058
حزب مکرون در انتخابات منطقه‌ای فرانسه شکست خورد

حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بنام "جمهوری به پیش" در دور اول انتخابات منطقه‌ای ناموفق ماند.

شمارش آراء دور اول انتخابات منطقه‌ای در فرانسه به پایان رسید. میزان شهروندانی که بر سر صندوق‌های رای نرفتند، 66,1 درصد اعلام شد. این رقم در سال‌های 2015 و 2010 به ترتیب 50,09 و 53,67 به ثبت رسیده بود. ژرالد درمانین طی سخنانی اظهار داشت، این وضعیت نگران‌کننده است.

گابریل آتال سخنگوی دولت فرانسه اظهار داشت، همه‌گیری کووید-19 نیز یکی از علل کم بودن میزان اشتراک در انتخابات می‌باشد.

حزب راست مرکز جمهوری‌خواهان با کسب 28,7 درصد آراء در سطح کشور، دور اول انتخابات منطقه‌ای را به نفع خود به پایان بردند. حزب حاکم یعنی حزب مکرون ( جمهوری به پیش ) نیز در تمامی مناطق ناموفق ماند.

حزب راست‌گرای افراطی اتحاد ملی با کسب 19,4 درصد آراء، انتخابات را در رده دوم به پایان برد. حزب راست مرکز سوسیالیست 15,6 در صد، حزب سبزها 12,9 و حزب جمهوری به پیش نیز 10,4 درصد آراء را به‌دست آوردند.

این انتخابات، آخرین انتخابات قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور می‌باشد.

یان لوک ملنشون رهبر حزب چپ‌گرای افراطی جنبش فرانسه اظهار داشت، باید بدلیل  برخی مسائل در دور اول، پیرامون شرایط برگزاری انتخابات تحقیقاتی انجام بگیرد.خبرهای مرتبط