اهدای دو و نیم میلیون دوز واکسن توسط آمریکا به تایوان

هواپیمای نقلیه حامل این واکسن‌ها دیروز به جزیره تایوان رسید

1662188
اهدای دو و نیم میلیون دوز واکسن توسط آمریکا به تایوان

ایالات متحده آمریکا به تایوان که با چین اختلاف دارد، دو و نیم میلیون دوز واکسن رایگان اهدا کرد.

هواپیمای نقلیه متعلق به خطوط هوایی تایوان با حمل واکسن‌های رایگان از شهر ممفیس ایالات متحده آمریکا دیروز به جزیره تایوان رسید.

دو و نیم میلیون واکسن کوویدـ 19 که از سوی شرکت داروسازی مدرنا تولید شده، به نمایندگان دولت تایوان تحویل داده‌شد.

تایوان به شرکت مدرنا حدود 5 میلیون واکسن سفارش داده ولی تاکنون تنها موفق به دریافت 390 هزار دوز واکسن گردیده‌است.

دولت آمریکا متعهد شده‌بود ظرف ماه جاری به تایوان 750 هزار دوز واکسن ارسال کند.

ارسال سه برابر دوز واکسن تعهدی واشنگتن به تایوان، به اندازه بهداشت و سلامت عموم از نظر تعادل‌های ژئوپلیتیکی جدید که دولت بایدن در صدد برقراری آن با چین در منطقه پاسیفیک بود، حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

ایالات متحده آمریکا با تایوان رابطه دیپلماتیک رسمی برقرار نمی‌کند ولی بموجب قانون روابط با تایوان می‌تواند در عرصه‌های تجاری، فرهنگی و نظامی همکاری کند.

تایوان ادعا کرده‌بود که چین بعلت قرار داد با شرکت دارویی دولتی فسون فارمای شانگ‌های از خریداری واکسن کوویدـ19 بیون‌تک ممانعت می‌کند.

دولت پکن نیز ضمن رد این ادعا اعلام کرد که آماده تامین واکسن برای جزیره تایوان است.  

ولی قوانین تایوان واردات واکسن از چین را منع کرده و چین نمی‌تواند واکسن‌ها را به جزیره تایوان انتقال دهد.

تایوان اوایل این ماه 1 میلیون و 24 هزار دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن را بطور رایگان دریافت کرده‌بود.

در تایوان که در روند مبارزه با واکسن کوویدـ19 در بین کشورهای موفق جهان شمرده می‌شود، سیر صعودی ناگهانی موارد ابتلا به ویروس در اواسط ماه می موجب بروز نگرانی شده‌بود.   خبرهای مرتبط