درخواست چین از شهروندانش: فوراً افغانستان را ترک کنید

سفارت چین در کابل از شهروندان خود خواست به دلیل افزایش خشونت‌ها در افغانستان این کشور را ترک کنند.

1662227
درخواست چین از شهروندانش: فوراً افغانستان را ترک کنید


خبرهای مرتبط