سوال دانش آموزی از ماکرون درباره سیلی خوردنش

یک دانش آموز از ماکرون پرسید: "سیلی که به شما زدند چگونه بود؟"

1660849
سوال دانش آموزی از ماکرون درباره سیلی خوردنش

یک دانش آموز در جریان بازدید امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از یک مدرسه از وی پرسید: "سیلی که به شما زدند چگونه بود؟"خبرهای مرتبط