بکارگیری پهپاد غریق نجات در سواحل اسپانیا

پهپادهای نجات غریق در سواحل میجاس اسپانیا، کسانی را که به کمک نیاز دارند سریعا شناسایی می‌کند.

1660527
بکارگیری پهپاد غریق نجات در سواحل اسپانیا

هواپیماهای بدون سرنشین نجات غریق که در سواحل میجاس اسپانیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌تواند کسانی را که به کمک نیاز دارند شناسایی کرده و به سرعت شناورهای نجات را به سوی آنها هدایت کند.

 خبرهای مرتبط