کمک مالی دو و نیم میلیون یورویی اتحادیه اروپا به صربستان

تماس‌های ایلوا یوهانسون عضو مسئول از امور داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا در بلگراد

1660210
کمک مالی دو و نیم میلیون یورویی اتحادیه اروپا به صربستان

اتحادیه اروپا به صربستان که در بحران مهاجرین آن را بعنوان شریک قابل اطمینان مشاهده می‌کند، کمک دو و نیم میلیون یورویی واگذار کرد.

ایلوا یوهانسون عضو مسئول از امور داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا که در حال انجام تماس‌های رسمی در بلگراد پایتخت صربستان است، از سوی آلکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان به حضور پذیرفته‌شد.

ووچیچ طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در بحران مهاجرین 11 میلیون یورو به صربستان کمک مالی واگذار کرده‌است گفت: صربستان امسال مانع از عبور غیرقانونی 38 هزار و 226 مهاجر گردید. بویژه از بلغارستان و مقدونیه شمالی تعداد زیادی مهاجر به کشور می‌آیند.

رئیس جمهور صربستان ضمن اشاره به اینکه در مرکز مهاجرین در صربستان 3 هزار و 977 نفر اقامت دارند تاکید کرد: صربستان همواره از مهاجرین بخوبی میزبانی کرده‌است.

ایلوا یوهانسون عضو مسئول از امور داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد در زمینه یاری به صربستان و مهاجرین قرار داد کمک مالی دو و نیم میلیون یورویی امضا شده‌است. صربستان از بدو بحران مهاجرین تاکنون شریک قابل اطمینانی بوده و میزبانی از مهاجرین معضلی نیز یک کشور به تنهایی از عهده آن بر آید.   خبرهای مرتبط