ایکه‌آ در فرانسه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

در فرانسه، غول مبلمان IKEA (ایکه‌آ) سوئد به دلیل "انجام فعالیتهای جاسوسی علیه صدها کارمند طی سالهای 2012-2009" به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیون یورو محکوم شد

1658572
ایکه‌آ در فرانسه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

در فرانسه، غول مبلمان IKEA (ایکه‌آ) سوئد به دلیل "انجام فعالیتهای جاسوسی علیه صدها کارمند طی سالهای 2012-2009" به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیون یورو محکوم شد.

طبق اخبار منتشر شده در مطبوعات فرانسه، دادگاه ورسای ژان لوئیز بالیوت مدیرعامل سابق ایکه‌آ را به این دلیل که "به کارمندان دستور راه‌اندازی یک سیستم غیرقانونی برای نظارت بر متقاضیان کار را داده است" به 2 سال زندان و 50 هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.". 

عنوان شد كه بالیوت اتهامات وارده را انكار كرده و درخواست تجديدنظر خواهد كرد.

ایکه‌آ همچنین به دلیل "انجام فعالیت‌های جاسوسی علیه صدها کارمند در دوره 2009-2012" به پرداخت 1 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شد.

پاملا تاباردل دادستان ورسای، در تاریخ 30 مارس اظهار داشت که هدف از این پرونده محافظت از زندگی خصوصی در برابر تهدید نظارت گسترده است.

علیه ایکه‌آ فرانسه جریمه 2 میلیون یورویی درخواست شده بود.

بیان شد که این فعالیتهای جاسوسی که در دوره 2009-2012 انجام شده، زندگی نزدیک به 400 نفر را تحت تأثیر قرار داد.

 خبرهای مرتبط