اعتصاب غذای مهاجرین در بلژیک

این مهاجرین خواستار تشکیل کمیته مستقلی برای رسیدگی به وضع خود هستند

1658721
اعتصاب غذای مهاجرین در بلژیک

چهارصد مهاجر در بلژیک که بیش از ده سال است نتوانستهاند در این‌کشور اجاز اقامت دریافت کنند و سعی می‌کنند در سالن‌های غذاخوری دانشگاه‌ها و کلیساها به زندگی خود ادامه دهند، دست به اعتصاب غذا زدند.

چهارصد مهاجر مراکشی، افغانی و پاکستانی که نوزده روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برند، می‌گویند که از راه‌های غیر قانونی به بلژیک وارد نشده و علی‌رغم داشتن ویزا نمی‌توانند اجازه اقامت بگیرند.

این عده از مهاجرین با اشاره به اینکه بسان موش در شهر زندگی می‌کنند تاکید کردند: ما در موقعیت کارگران قاچاق قرار داشته ؛ کودکانمان نمی‌توانند به مدرسه بروند و به اندازه کافی نیز نمی‌توانند تغذیه کنند.

این مهاجرین که در قلب اروپا در تلاش ادامه بقا بوده و خواهان بهبودی شرایط زندگی‌شان هستند می‌خواهند تا کمیته مستقلی برای رسیدگی به وضع شان و تقاضای پناهندگی‌شان تشکیل شود.

به گفته مقامات دفتر مهاجرت بلژیک، این مهاجرین اصول و مقررات لازمه برای دریافت اجازه اقامت را بجای نمی‌آورند.

همین مقامات ادعا کردند که مهاجرین با این طرز تفکر که به بهای هر چیزی هم که باشد وارد کشور شویم و بعد از آن از پس دیگر مسائل بر می‌آییم حرکت می‌کنند.خبرهای مرتبط