حمایت شورای امنیت از انتخاب مجدد آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل

شورای امنیت سازمان ملل از نامزدی آنتونیو گوترش برای انتخاب مجدد به عنوان دبیرکل حمایت کرد

1654540
حمایت شورای امنیت از انتخاب مجدد آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل

شورای امنیت سازمان ملل از نامزدی آنتونیو گوترش برای انتخاب مجدد به عنوان دبیرکل حمایت کرد.

نامزدی گوترش برای تصدی این سمت برای بار دوم از سوی شورای امنیت تائید شد.

انتحابات دبیرکلی سازمان ملل در 18 ژوئن در شورای امنیت با 193 عضو برگزار خواهد شد.

مدت ماموریت دبیرکل سازمان ملل 5 سال می‌باشد.

آنتونیو گوترش که از سال 2017 در این سمت انجام وظیفه می‌کند، از سوی کشورش پرتغال مجددا بعنان نامزد نشان داده شد.خبرهای مرتبط