ادامه تظاهرات ضد حکومتی در کلمبیا

دامنه تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف کلمبیا گسترده می‌شود

1643568
ادامه تظاهرات ضد حکومتی در کلمبیا

هزاران نفر در کلمبیا با ترتیب تظاهرات جمعی علیه حکومت این‌کشور از 28 آوریل بدین‌طرف به رساندن صدای خود به گوش مقامات حکومت این‌کشور ادامه می‌دهند. 

در شهرهای مختلف کلمبیا راهپیمایی‌های گستردهای برگزار می‌شود. 

تظاهرات‌کنندگان که بعلت عدم حصول تفاهم بین حکومت کلمبیا و کمیته اعتصاب ملی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند، به ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا واکنش نشان دادند.

موج تظاهرات گسترده در موازات بوگوتا پایتخت کلمبیا در شهرهای مدلین، کالی و  بوکارامانگا همچنان ادامه دارد.

گروهی از تظاهرات‌کنندگان در شهرهای بوگوتا و بوکارامانگا راه‌‍ها را بسته و بعلت ایجاد سد معبر مابین نیروهای انتظامی و تظاهرات‌کنندگان زد و خوردهایی بوقوع پیوست.

تظاهرات‌کنندگان که چندین روز است در شهر کالی سومین شهر بزرگ کلمبیا جاده‌ها و راه‌ها را مسدود کردند، بنابه درخواست مقامات حکومت محلی سد معبرها را بطور موقت برچیدند.

کمیته اعتصاب ملی در کلمبیا ضمن اشاره به اینکه راه‌های دیالوگ با مقامات حکومتی باز است، یکبار دیگر تاکید کرد تا زمانیکه به خواسته‌هایشان عمل نشود، میادین را ترک نخواهند کرد.

دفتر دادستان کلمبیا شمار کشته شدگان در تظاهرات مخالف لایحه اصلاح قانون مالیاتی در این‌کشور که 28 آوریل با اعتصاب عمومی آغاز شد، 42 نفر اعلام کرده ولی نهادهای مدنی اعلام کردند که 51 نفر در این تظاهرات جان باخته است.  خبرهای مرتبط