اتحادیه اروپا 1.8 میلیارد دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک سفارش داد

اتحادیه اروپا قراردادی با شرکت فایزر- بیوان‌تک آلمان برای خرید 1.8 میلیارد دوز واکسن کرونا امضا کرد.

1642607
اتحادیه اروپا 1.8 میلیارد دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک سفارش داد

اتحادیه اروپا قراردادی با شرکت فایزر- بیوان‌تک آلمان برای خرید 1.8 میلیارد دوز واکسن کرونا امضا کرد.

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی توئیتی اعلام کرد که قرارداد سوم با شرکت فایزر- بیوان‌تک برای خرید واکسن امضا شده است.

بر اساس قرارداد جدید این شرکت 1.8 میلیارد دوز واکسن را تا سال 2023 به اتحادیه اروپا تحویل خواهد داد.

وی اظهار داشت که واکسن‌ها در روند مبارزه با اپیدمی و انواع جدید آن کمک خواهند کرد.

فون در لاین اظهار داشت که اتحادیه اروپا می‌تواند قراردادهای مشابهی را با شرکت‌های دیگر در بلند مدت منعقد کند.

 

 خبرهای مرتبط