از طرف لبنان 6 راکت به شمال اسرائیل پرتاب شد

ارتش اسرائیل اعلام داشت که از طرف لبنان 6 راکت به شمال کشور پرتاب شده است

1641402
از طرف لبنان 6 راکت به شمال اسرائیل پرتاب شد

ارتش اسرائیل اعلام داشت که از طرف لبنان 6 راکت به شمال کشور پرتاب شده و برای پاسخ به این حمله محل پرتاب راکتها مورد هدف قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه کتبی از سوی ارتش، اعلام گردید که در مرز لبنان در شمال اسرائیل، صدای آژیر راکت به گوش رسیده است.

گفته میشود این آژیر به دلیل پرتاب ناموفق راکتهایی که به سوی اسرائیل پرتاب شده ولی به سمت اسرائیل نرسیده است، به صدا درآمده است.

در مقابل، ارتش اسرائیل نیز مقابله به مثل کرده و به سوی منطقه حمله کرده است.

گفتنی است روز 13 می 3 راکت به شمال اسرائیل پرتاب شد ولی صدمات جانی و مالی به همراه نداشت.خبرهای مرتبط