پرچم‌های اسرائیل از ساختمان‌های دولتی در اتریش برچیده شد

پرچم‌های اسرائیل که در اعلام همبستگی با اسرائیل بر روی ساختمان‌های دولتی در اتریش برافراشته شده بود، به دلیل واکنش‌های شدید برچیده شد

1641667
پرچم‌های اسرائیل از ساختمان‌های دولتی در اتریش برچیده شد

پرچم‌های اسرائیل که در اعلام همبستگی با اسرائیل بر روی ساختمان‌های دولتی در اتریش برافراشته شده بود، به دلیل واکنش‌های شدید برچیده شد.

پرچم‌های اسرائیل که در ساختمان‌های نخست وزیری و وزارت خارجه برافراشته شده بود، امروز بدون هیچ توضیحی پایین کشیده شدند.

بسیاری از سازمانهای غیردولتی، دانشگاهیان و سیاستمداران در واکنش به حمایت آشکار سباستین كورز نخست وزیر از یكی از طرف‌های درگیر در منطقه، با برافراشتن پرچم اسرائیل به ساختمان نخست وزیری، به این دلیل كه قانون اساسی مغایر اصل بی‌طرفی است، واکنش نشان دادند.

کورز نخست وزیر در 14 ماه می در توییتر خود اعلام کرد که پرچم این کشور در همبستگی با اسرائیل به ساختمان نخست وزیری برافراشته شده است.

حمایت آشکار کورز از اسرائیل که حملات خود را به فلسطین شدت بخشید، واکنش کشورهای مختلف به ویژه ترکیه را موجب شد.

 خبرهای مرتبط