تغییر اشتباهی مرز فرانسه و بلژیک

یک کشاورز بلژیکی به اشتباه مرز کشورش با فرانسه را تغییر داد

1634770
تغییر اشتباهی مرز فرانسه و بلژیک

یک کشاورز ساکن روستای ارکولین واقع در مرز بلژیک با فرانسه در حین راندن تراکتور خود در مزرعه، سنگی را مانع حرکت تراکتور دیده و آن را جابجا کرده و موجب تغییر مرز بلژیک و فرانسه شد. 

این فرد علاقه‌مند به تاریخ که در حال قدم زدن در جنگل مرزی دو کشور بود، متوجه جابجا شدن سنگی که نقطه مرزی دو کشور را نشان می‌دهد، گردید.

پس از تحقیقات معلوم شد که این سنگ که نقطه مرزی دو کشور بلژیک و فرانسه را تعیین می‌کند، حدود دو متر و 29 سانتی متر جابجا شده‌است.

خوشبختانه این حادثه موجب بروز بحران دیپلماتیک نشده و طرفین با شوخی و خنده با آن برخورد کردند.

شهردار ارکولین ضمن یادآوری جنگ‌هایی که در طول تاریخ بخاطر یک قطعه کوچک خاک بوقوع پیوسته گفت: این کشاورز بلژیک را بزرگ‌تر و فرانسه را کوچک‌تر کرده  که البته این فکر خوبی نیست. وی با خنده گفت ولی با این حال من باز هم خوشحالم که شهرم بزرگ‌تر شده‌است.

مقامات بلژیکی در نظر دارند تا با کشاورز بلژیکی ارتباط برقرار کرده و از او بخواهند تا سنگ را بجای اول برگرداند.

در غیر این صورت این موضوع برای وارد عمل شدن کمیسیون مرزی فرانسه و بلژیک که از سال 1930 بدین‌طرف فعالیت نمی‌کند، به وزارت امور خارجه بلژیک محول خواهد شد. خبرهای مرتبط