حوادث خشونت‌بار در هندوستان پس از اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات در بنگال غربی

درگیری‌های واقع دوازده کشته بجا گذاشت

1633910
حوادث خشونت‌بار در هندوستان پس از اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات در بنگال غربی

در حوادث خشونت‌آمیز واقع پس از اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات مجلس ایالتی در بنگال غربی در هندوستان 12 نفر کشته شدند.  

به گفته مقامات هندی، برخی از حامیان حزب خلق هندوستان و حزب کنگره ترینامول در بین قربانیان این حوادث خشونت‌بار قرار دارند.

بموجب اولین نتایج غیر رسمی ، در این انتخابات که در ایالت اکثرا مسلمان‌نشین بنگال غربی برگزار شد، برای سومین بار حزب کنگره ترینامول به رهبری ماماتا بانرجی پیروز گردید.

در نتیجه حوادث خشونت‌بار واقع در دو منطقه انتخاباتی متفاوت در ایالت بنگال غربی در دهم آوریل 5 نفر کشته شده و 4 نفر زخمی شده‌بودند.   خبرهای مرتبط