تجمع چینی‌ها در مراکز توریستی

مردم چین در تعطیلات رسمی پنج روزه به مراکز گردشگری و اماکن تفریحی، هجوم آوردند

1633040
تجمع چینی‌ها در مراکز توریستی
cin.JPG
cin seddi.JPG

تجمع چینی‌ها در مراکز توریستی که در دوره شیوع نوع جدید ویروس کرونا در داخل خانه‌ها حبس شده بودند، کسانی که آنها را می بینند را متعجب میکند.

مردم چین در تعطیلات رسمی پنج روزه به مراکز گردشگری و اماکن تفریحی، هجوم آوردند.

دیوار چین به یکی از شلوغترین نقاط تبدیل شد. مشاهده شد که اقدامات پیشگیری از اپیدمی در این منطقه تاریخی نادیده گرفته شد.

بسیاری از چینی ها در ووهان، به شکلی که گویی همه گیری را فراموش کرده اند، به این کنسرت رفتند.

تصاویر جمعیتی که منطقه کنسرت را پر می کردند با تعجب در سراسر جهان مشاهده شد.

سفرهای روزهای تعطیل نیز این وضعیت را تأیید می کند.

ازدحام جمعیت در فرودگاه و ایستگاه های قطار نیز توجه ها را به خود جلب کرد.

اعلام گردید که سفرهای تعطیلات به سطح دوره پیش از همه گیری رسیده است.خبرهای مرتبط