سازمان ملل: تجزیه سیاسی در سودان جنوبی موجب جنگ داخلی خواهد شد

تجزیه سیاسی، نظامی و قومی در سودان جنوبی می‌تواند این کشور را مجددا به جنگ داخلی سوق داده و با قحطی و گرسنگی مواجه سازد

1629429
سازمان ملل: تجزیه سیاسی در سودان جنوبی موجب جنگ داخلی خواهد شد

سازمان ملل هشدار داد، تجزیه فزاینده سیاسی، نظامی و قومی در سودان جنوبی می‌تواند این کشور را مجددا به جنگ داخلی سوق داده و با قحطی و گرسنگی مواجه سازد.

در گزارش سازمان ملل در رابطه با این موضوع به وجود اختلاف‌نظر و سودجویی در اجرای قرارداد آتش‌بس فوریه سال 2020 که بین نیروهای دولت به‌رهبری سالوا کیئر رئیس جمهور و نیروهای مخالف به‌رهبری ریک ماشار معاون اول  رئیس جمهور به امضا رسیده است، جلب دقت گردید.

در گزارش گفته شد، عدم موفقیت سالوا کیئر رئیس جمهور سودان جنوبی در اداره‌کرد روند انتقالی و عدم وجود نقش ماشار در دولت موجب شده است که حمایت خود از قشر قومی و نیروهای مسلح را از دست بدهند.

در گزارش مذکور تاکید شد، اختلاف بین طرفین جنگ داخلی در سودان جنوبی که در پی استقلال از سودان در 2011 و در دسامبر 2013 آغاز شد،  می‌تواند این کشور را مجددا به جنگ داخلی سوق داده و راهگشای بحران انسانی شود. این بحران دوسوم جمعیت این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در گزارش با اشاره براینکه، در حال حاضر حدود نیمی از مردم سودان جنوبی در معرض تهدید امنیت غذایی قرار دارند، گفته شد، از ماه مارس بدین‌طرف در منطقه اداری پیبور بزرگ و ایالت‌های بحرالغزل و واراپ شرایط نزدیک به قحطی حکفرما است.

در گزارش با تاکید براینکه، دولت در حفاظت از ملت در مقابل موارد نقض حقوق از سوی نیروهای مسلح ناموفق مانده و تمامی این تحولات ثبات کشور را با خطر مواجه ساخته است، جامعه بین‌المللی به جلوگیری از یک درگیری بزرگ فراخوانده شد.خبرهای مرتبط