همکاری نزدیک میان هند و ژاپن

نخست وزیر ژاپن با همتای هندوستانی خود دیدار کرد

1628999
همکاری نزدیک میان هند و ژاپن

ذ برای انجام همکاریهای نزدیک در رابطه با اجرای چشم انداز "هند و اقیانوس آرامِ باز و آزاد" به توافق رسیدند.

سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن که با همتای هندوستانی خود نارندرا مودی، گفتگویی تلفنی انجام داد، روابط دو جانبه و مسائلی چون منطقه هند و اقیانوس آرام و مبارزه با بیماریهای همه گیر را مورد بررسی قرار دادند.

سوگا نگرانی خود از تلاشهای تک طرفه چین برای تغییر موقعیت در دریای چین شرقی و چین جنوبی و قانونی که روز 1 فوریه در چین به اجرا گذاشته شده است را اعلام کرد.

بر أساس بیانیه صادره از وزارت خارجه، در این دیدار هر دو رهبر در خصوص اجرای چشم انداز "هند و اقیانوس آرامِ باز و آزاد" با ایالات متحده آمریکا و استرالیا، به توافق رسیدند.



خبرهای مرتبط