اتحادیه اروپا 100 میلیون دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک سفارش داد

اتحادیه اروپا، 100 میلیون دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک سفارش داد.

1624181
اتحادیه اروپا 100 میلیون دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک سفارش داد

اتحادیه اروپا، 100 میلیون دوز دیگر واکسن فایزر- بیوان‌تک ساخت شرکت‌های بیوان‌تک آلمان و فایزر آمریکا سفارش داده است.

شرکت‌های بیوان‌تک آلمان و فایزر آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتحادیه 100 میلیون دوز دیگر از واکسن ساخت مشترک این دو شرکت را سفارش داده است.

این سفارش علاوه بر 500 میلیون دوزی است که قبلا توافق شده بود به اتحادیه اروپا تحویل داده شود.

انتظار می‌رود 100 میلیون دوز واکسن جدید در سال 2021 توزیع شود.خبرهای مرتبط