غرق شدن 41 مهاجر در آبهای نزدیک به سواحل تونس

پیکر بی‌جان 41 مهاجر نامنظم منجمله یک کودک که قایق‌شان در جریان تلاش برای رفتن به ایتالیا واژگون شد، در آبهای نزدیک به سواحل تونس یافت شد.

1623065
غرق شدن 41 مهاجر در آبهای نزدیک به سواحل تونس

پیکر بی‌جان 41 مهاجر نامنظم منجمله یک کودک که قایق‌شان در جریان تلاش برای رفتن به ایتالیا واژگون شد، در آبهای نزدیک به سواحل تونس یافت شد.

کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین‌‌المللی مهاجرت اعلام کردند که پیکر بی‌جان 41 مهاجر منجمله یک کودک که قایق‌شان عصر روز گذشته در آبهای نزدیک به سواحل منطقه سیدی منصور در شهر اسفاکس تونس غرق شده بود، یافت شده است.

در نتیجه عملیات امداد و نجات نیروهای گارد ساحلی تونس نیز 3 نفر نجات داده شدند.

گفتنی است کلیه قربانیان این حادثه از منطقه آفریقای سیاه بودند.

در تاریخ 9 مارس نیز باز دو قایق حامل مهاجرین در آبهای نزدیک به سواحل اسفاکس، غرق شده و در جریان این حادثه نیز 39 نفر جان خود را از دست داده بودند. 

 خبرهای مرتبط