در یمن با به میان آمدن موج جدید عفونت، تعداد ابتلا به کووید-19 نیز دو برابر شد

مارک لاوکوک معاون دبیر کل مسئول از امور بشری سازمان ملل در رابطه با این وضعیت بشری در یمن به شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات ارائه نمود

1622544
در یمن  با به میان آمدن موج جدید عفونت، تعداد ابتلا به کووید-19 نیز دو برابر شد

سازمان ملل هشدار داد، در یمن که بزرگترین بحران انسانی جهان و بزرگترین ریسک قحطی در آن وجود دارد، با به میان آمدن موج جدید عفونت، تعداد ابتلا به کووید-19 نیز دو برابر شده است.

مارک لاوکوک معاون دبیر کل مسئول از امور بشری سازمان ملل که در رابطه با این وضعیت بشری در یمن به شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات ارائه نمود، اظهار داشت که کووید 19 طی هفته های اخیر به سرعت در یمن افزایش می یابد.

لاوکوک به این نکته که در یمن طی 6 هفته اخیر موج جدید پاندمی موارد ابتلا را به دو برابر رسانده است، اشاره کرد.

وی ضمن ابراز اینکه بسیاری از بیمارستانها مجبور به بازپس فرستادن بیماران میشوند، هشدار داد در یمن که بحران قحطی نیز در آن به میان آمده است، تعداد ابتلا به کووید 19 به سرعت افزایش می یابد.

مارک لاوکوک از طرفین خواست تا برای مقابله با یک فلاکت در یمن، به جنگ پایان داده و دسترسی به کمکهای انسانی را افزایش دهند.خبرهای مرتبط