انتخابات محلی در کرواسی در شانزده می برگزار می‌شود

دور اول انتخابات در کرواسی در تاریخ 16 می برگزار می‌شود و در صورت لزوم، دور دوم دو هفته بعد در 30 می برگزار خواهد شد

1621868
انتخابات محلی در کرواسی در شانزده می برگزار می‌شود

انتخابات محلی در کرواسی روز یکشنبه 16 می برگزار خواهد شد. 

در بیانیه‌ای که توسط دولت کرواسی ارائه شد آمده است دور اول انتخابات، در تاریخ 16 می برگزار می‌شود و در صورت لزوم، دور دوم دو هفته بعد در 30 می برگزار خواهد شد. 

انتخابات محلی در کرواسی که آخرین بار در 21 می 2017 برگزار شد، هر چهار سال یکبار در ماه می برگزار می‌شود.

 

 خبرهای مرتبط