بایدن تیم امنیت سایبری خود را تشکیل می‌دهد

بایدن به دلیل حملات سایبری بسیار که طی دوره اخیر علیه سازمانهای فدرال ترتیب یافته است، به امنیت سایبری اهمیت بالایی داده وتیم امنیت سایبری خود را تشکیل میدهد

1619829
بایدن تیم امنیت سایبری خود را تشکیل می‌دهد

 

اعلام گردید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کریس اینگلیس را برای مدیریت امنیت ملی سایبری و جن استرلی را برای مدیریت آژانس امنیت زیرساخت و امنیت سایبری، نامزد خود انتخاب خواهد کرد.

مسئولان عالی رتبه طی سخنانی خطاب به رسانه‌ها، اعلام داشتند که بایدن به دلیل حملات سایبری بسیار که طی دوره اخیر علیه سازمانهای فدرال ترتیب یافته است، به امنیت سایبری اهمیت بالایی داده وتیم امنیت سایبری خود را تشکیل میدهد.

بنا به گفته این مسئولان، بایدن اینگلیس را برای مدیریت امنیت سایبری ملی و جن استرلی را برای مدیریت آژانس امین زیرساخت و امنیت سایبری، نامزد خود انتخاب خواهد کرد.

گفتنی است قبلا ایسترلی و اینگلیس که قبلا در مقامهای عالی آژانس امنیت ملی جای داشته اند، در بخش امنیت سایبری نیز متخصص میباشند.خبرهای مرتبط