مکرون : ترکیه هم‌پیمان مهمی است

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه ترکیه در زمینه مسئله مهاجرت هم‌پیمان بسیار مهمی است، از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا همراه با ترکیه فعالیت کنند.

1607285
مکرون : ترکیه هم‌پیمان مهمی است

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه ترکیه در زمینه مسئله مهاجرت هم‌پیمان بسیار مهمی است، از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا همراه با ترکیه فعالیت کنند. 

مکرون در مصاحبه با کانال تلویزیونی فرانس 5، به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر ترکیه درهای خود را باز کند، 3 میلیون مهاجر راهی اروپا خواهند شد.

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه ترکیه هم‌پیمان مهمی در مسئله مهاجرت به شمار می‌رود، به لزوم برقراری دیالوگ با ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو یک شریک تجاری مهم تاکید کرد.

مکرون تاکید کرد که اگر اتحادیه از مذاکره با ترکیه سرباز بزند، ترکیه نیز ممکن است یک شبه مرزهای خود را بگشاید. در چنین شرایطی نیز اتحادیه اروپا مجبور است یک مرتبه با بحران 3 میلیون مهاجر دست و پنجه نرم کند.خبرهای مرتبط