تظاهرات در انگلستان به حوادث خشونت‌بار تبدیل شد

تظاهرات در شهر بریستول انگلستان علیه لایحه قانونی پیش‌بینی‌کننده افزایش صلاحیت پلیس برای مداخله در تظاهرات اعتراض‌آمیزصحنه حوادث خشونت‌بار گردید

1605746
تظاهرات در انگلستان به حوادث خشونت‌بار تبدیل شد

تظاهرات در شهر بریستول انگلستان علیه لایحه قانونی پیش‌بینی‌کننده افزایش صلاحیت پلیس برای مداخله در تظاهرات اعتراض‌آمیز به حوادث خشونت‌بار تبدیل شد.

صدها نفر با تجمع در مرکز شهر بریستول بسوی اداره پلیس بریدول راهپیمایی کردند.

پلیس در مقابل ساختمان اداره مداخله کرده و معترضان نیز ضمن پرتاب سنگ بسوی پنجره‌ها، با فشفشه هوایی پاسخ دادند.

تظاهرات‌کنندگان همچنین دو مینی‌بوس متعلق به پلیس را به آتش کشیدند.

اندی ریبوک رئیس فدراسیون پلیس آوون و سومرست اظهار داشت، در حوادث بازو و دنده‌های سینه یک پلیش شکسته شد.

جان اپتر رئیس فدراسیون پلیس انگلستان و ولز نیز حوادث را وحشتناک ارزیابی کرده و گفت، برخی از مامورین پلیس به‌شدت مجروح شده، خودروهای پلیس خسارت دیده و یک پاسگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.خبرهای مرتبط