اتحادیه اروپا فاقد امکان ارسال واکسن کرونا به کشورهای فقیر است

اورسلا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به سوالات روزنامه‌نگاران پاسخ داد

1606068
اتحادیه اروپا فاقد امکان ارسال واکسن کرونا به کشورهای فقیر است

اورسلا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مصاحبه با روزنامه‌نگاران اعلام کرد: از امکان ارسال واکسن‌های کوویدـ19 به کشورهای فقیر برخوردار نیستیم.

وی به وجود اعمال فشار خیلی بیشتر از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای خریداری واکسن‌های کوویدـ 19 برای تامین نیازهای خود تاکید کرد.

اورسلا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن تاکید به حمایت مالی اتحادیه اروپا از برنامه سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن " کوواکس " گفت: مکانیزم اتحادیه اروپا در سهیم کردن واکسن‌های خود با دیگر کشورها، وقتی‌که در موقعیت تولید هر چه بهتر قرار  گرفتیم، شروع خواهد‌‌شد.

اتحادیه اروپا تاکنون به تولیدکنندگان اصلی واکسن کوویدـ19 دو‌ میلیاردو ششصد دوز واکسن ضدکرونا سفارش داده ولی در ماه جاری به تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حدود 70 میلیون دوز تحویل داده شده‌است.   خبرهای مرتبط