خاکستر و دود آتشفشان مراپی تا ارتفاع 1300 متری فوران می‌کند

آتشفشان در سطح هشدار "نارنجی" است

1605679
خاکستر و دود آتشفشان مراپی تا ارتفاع 1300 متری فوران می‌کند

در  کوه آتشفشانی مراپی واقع در جزیره جاوای اندونزی، انفجاری به میان آمد.

بر اساس بیانیه صادره از مرکز تحقیقات و فناوری آفتات طبیعی، خاکستر و دود فوران شده از آتشفشان، به ارتفاع 1300 متر رسیده است.

مسئولان این مرکز هشدار دادند که نباید هیچ فعالیتی تا محیط 5 کیلومتری آتشفشان که در سطح هشدار "نارنجی" است و اخیراً فعالیت آتشفشانی را افزایش داده است، انجام گردد.خبرهای مرتبط