ادامه مباحثات بر سر جنگنده‌های اف ـ 35

ارزیابی پروژه ساخت جنگنده‌های اف ـ35 از سوی رئیس کمیته تسلیحاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا

1597411
ادامه مباحثات بر سر جنگنده‌های اف ـ 35

جنگنده‌های اف ـ 35 متعلق به ایالات متحده آمریکا باز مورد مباحثه قرار دارد.

رئیس کمیته تسلیحاتی مجلس نمایندگان آمریکا پروژه ساخت جنگنده‌های اف ـ35 را مایوس کننده توصیف نموده و ادعا کرد که باید از صرف هزینه به جنگنده‌های اف ـ35 انصراف ورزیده شود.

وی طی سخنانی در سمینار انستیتوی بروکینگ که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد، اعلام کرد: جنگنده‌های اف ـ 35 کارآیی خوبی نداشته و با هزینه هنگفتی تولید می‌شود. نباید به این هواپیماهای جنگی دارای پتانسیل کم این‌قدر هزینه اختصاص داده شود.

وی همچنین به پنتاگون پیشنهاد کرد که بجای جنگنده‌های اف ـ 35 به ساخت دیگر هواپیماهای جنگی سرمایه‌گذاری کند.

ادعاهای مربوط به بازگشت به تولید جنگنده‌های اف ـ16 بجای جنگنده‌های اف ـ35 ماه گذشته در مطبوعات ایالات متحده آمریکا درج شده‌بود.خبرهای مرتبط