مردم در الجزایر دوباره به خیابان ها ریختند

در هفته دوم جنبش اعتراضی هیراک، شهرهایی مانند الجزیره پایتخت، وهران، بکای و کنستانتین روز گذشته صحنه تظاهرات با خواست "تغییر اساسی" بودند.

1596146
مردم در الجزایر دوباره به خیابان ها ریختند

تظاهرات هزاران نفر در بسیاری از استانها، از جمله الجزیره پایتخت، پس از آنکه عبدالمجید تبون رئیس جمهور پارلمان را منحل کرد و تصمیم به انتخابات زودهنگام گرفت، در چارچوب جنبش مردمی، دوباره آغاز شد.

در هفته دوم جنبش اعتراضی هیراک، شهرهایی مانند الجزیره پایتخت، وهران، بکای و کنستانتین روز گذشته صحنه تظاهرات با خواست "تغییر اساسی" بودند.

جنبش اعتراضی هیراک که به حکومت 20 ساله رئیس جمهور پیشین عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر خاتمه داد، تظاهرات خود پس از بوتفلیقه را با خواست "تغییر اساسی در رژیم" ادامه داد، اما به دلیل فشارهای دولت و تاثیرات شیوع اپیدمی ویروس کرونا (کووید-19) که جهان را تحت تأثیر قرار داده است، به تظاهرات خود در مارس 2020 پایان داده بود.

در 22 فوریه، دومین سالگرد جنبش اعتراضی هیراک، مردم الجزایر دوباره به خیابان‌ها ریختند.

عبدالمجید تبون، رئیس جمهور، در بیانیه‌ای که در 24 فوریه در حساب رسانه‌های اجتماعی ریاست جمهوری منتشر کرده بود، قول داده بود که "جمهوری بدون فساد و نفرت را بر پا کند."خبرهای مرتبط