"تیرباران"به روش‌های اعدام در آمریکا افزوده شد

در ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده آمریکا "تیرباران" به روش‌های اعدام اضافه شد

1594305
"تیرباران"به روش‌های اعدام در آمریکا افزوده شد

در ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده آمریکا "تیرباران" به روش‌های اعدام اضافه شده است.

پیش‌نویس قانون که "اعدام زندانیان با تیرباران" را پیش‌بینی می‌کند، با اکثریت آرا تصویب شد.

"تیرباران" در صورتی که اعدام با با سوزن سمی قابل اجرا نباشد، به عنوان گزینه جایگزین صندلی برقی به روش اعدام اضافه شد.

در کارولینای جنوبی، زندانیان حق انتخاب بین تزریق مسموم و روش اعدام مانند صندلی برقی را دارند. 

زندانیان در صورتی که اعدام با تزریق سم امکان‌پذیر نباشد، سعی می‌کنند با انتخاب این روش اعدام را به تعویق بیندازند. 

هنری مک مستر استاندار، به دلیل تأخیر در اعدام زندانیانی که حق تجدیدنظر آنها منقضی شده و احکام اعدام آنها تأیید شده است، از سنا خواست که روش‌های اعدام را افزایش دهد.

 خبرهای مرتبط