عربستان دریافت واکسن ضدکرونا برای حجاج را اجباری اعلام کرد

توفیق الربیعه وزیر بهداشت عربستان سعودی دستور تشکیل کمیسیون ویژه به همین منظور را صادر کرد

1593775
عربستان دریافت واکسن ضدکرونا برای حجاج را اجباری اعلام کرد

عربستان سعودی قبول شرکت‌کنندگان در مراسم حج امسال را مشروط به دریافت واکسن ضدکرونا دانست.

روزنامه سعودی اوکاز به نقل از مقامات وزارت بهداشت عربستان سعودی نوشت: دریافت واکسن برای افرادی که خواهان شرکت در مراسم حج هستند اجباری بوده و این یکی از شرایط شرکت در مراسم حج امسال می‌باشد.

توفیق الربیعه وزیر بهداشت عربستان سعودی خواستار تدارکات زود هنگام برای تامین پرسنل بهداشتی مامور خدمت در مراکز بهداشتی در اماکن مقدس ، مکه و مدینه گردید.

در ادامه گزارش روزنامه مذکور آمده‌است: وزیر بهداشت عربستان سعودی همچنین دستور تشکیل کمیسیون کوویدـ19 برای حجاج را صادر کرده‌است.  خبرهای مرتبط