آخرین آمار کرونا در برخی از کشورهای غربی

شمار جان‌باختگان در اسپانیا بدلیل کووید-19 با مرگ 389 نفر دیگر ظرف 24 ساعت اخیر به 68 هزار و 468 نفر رسید

1590190
آخرین آمار کرونا در برخی از کشورهای غربی

شمار جان باختگان در سطح جهان بدلیل کووید-19 از مرز 2 میلیون و 503 هزار نفر گذشت.

مجموع مبتلایان به بیماری کووید-19 از 112 میلیون و 935 هزار نفر فراتر رفته و 88 میلیون و 513 هزار بیمار کرونایی بهبود یافته‌اند.

شمار جان‌باختگان در آمریکا بدلیل بیماری کووید-19 به 516 هزار و 35 نفر و موارد ابتلا به 28 میلیون و 928 هزار و 967 مورد رسید. ادعا گردید، در ایالت کالیفرنیا نوع مسری‌تر و خطرناک‌تر کروناویروس شناسایی شده است.

شمار جان‌باختگان در انگلستان بدلیل بیماری کووید-19 با فوت 442 بیمار دیگر طی شبانه روز اخیر به 121 هزار و 747 نفر و شمار موارد ابتلا با شناسایی 9 هزار و 938 مورد جدید ظرف همین مدت به 4 میلیون و 144 هزار و 577 نفر رسید.

در ایتالیا مجموع جان‌باختگان بدلیل کووید-19 با فوت 318 بیمار دیگر طی یک روز اخیر به 96 هزار و 666 نفر و تعداد کل مبتلایان به ویروس با 16 هزار و 424 نفر  افزایش طی همین مدت به 2 میلیون و 848 هزار و 564 نفر رسید.

در فرانسه تعداد جان‌باختگان بدلیل کووید-19 با فوت 277 بیمار دیگر طی یک روز اخیر به 85 هزار و 321 نفر رسیده و شمار موارد ابتلا نیز با شناسایی 31 هزار و 519 مورد جدید به 3 میلیون و 661 هزار و 410 نفر افزایش یافت.

شمار جان‌باختگان در اسپانیا بدلیل کووید-19 با مرگ 389 نفر دیگر ظرف 24 ساعت اخیر به 68 هزار و 468 نفر و تعداد موارد ابتلا با شناسایی 9 هزار و 212 مورد جدید طی همین مدت به 3 میلیون و 170 هزار و 644 مورد رسید.

در پرتغال تعداد جان‌باختگان بدلیل کووید-19 با فوت 50 بیمار دیگر طی یک روز اخیر به 16 هزار و 136 نفر رسیده و شمار موارد ابتلا نیز با شناسایی 1 هزار و 480 مورد جدید به 800 هزار و 586 نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط