نیکا ملیا رهبر اصلی مخالفان در گرجستان بازداشت شد

ملیا، پس از عملیاتی که حدود یک ساعت به طول انجامید، بازداشت شد.

1589095
نیکا ملیا رهبر اصلی مخالفان در گرجستان بازداشت شد

در گرجستان طی عملیاتی که صدها پلیس در آن حضور داشت نیکا ملیا، رهبر جنبش ملی متحد که نمایندگی وی  در مجلس ساقط شد و علی رغم دستور بازداشت تسلیم نشده بود، بازداشت شد.

در جلسه بیست و ششمین مجمع عمومی بین پارلمانی ارتدکس در گرجستان در 20 ژوئن 2019، نشستن سرگئی گاوریلوف، نماینده دومای دولتی روسیه و عضو حزب کمونیست این کشور که در هیات روسی بود، بر صندلی رئیس مجلس از سوی هزاران نفر مورد اعتراض قرار گرفت.

ملیا که به جرم تحریک معترضان بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود، پس از آنکه وثیقه خود را پرداخت نکرد، دوباره بازداشت شد.

به درخواست دادستان کل کشور، دیروز در جلسه فوق العاده پارلمان که حزب حاکم "رویای گرجستان" که صاحب اکثریت است، به ساقط شدن نمایندکی ملیا در مجلس رای داد. دادگاه شهر تفلیس نیز به بازداشت ملیا حکم صادر کرد، اما رهبر اصلی مخالف تسلیم پلیس نشد.

ملیا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران مخالف که برای حمایت از حزبش با وی دیدار کردند، اعلام کرد که وی حکم دادگاه را قبول ندارد و تسلیم پلیس نخواهد شد.

گئورگیا گاخاریا، نخست وزیر گرجستان در تاریخ 18 فوریه اعلام کرده بود که به دلیل اختلاف نظر با تیمش در مورد بازداشت نیکا ملیا، رهبر جنبش ملی متحد که رهبر اصلی مخالفان، استعفا کرد.

ایراک‌لی گاریباشویلی، نخست وزیر جدید گرجستان روز گذشته از پارلمان رای اعتماد گرفت. گاریباشویلی در سخنرانی خود در مجلس قول داده بود که دستور بازداشت ملیا از طروق قانونی انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط