کمک 24 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مسلمانان آراکانی

کمیسیون اتحادیه اروپا از یاری مالی به پناهندگان مسلمان آراکانی خبر داد

1589342
کمک 24 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مسلمانان آراکانی

اتحادیه اروپا بمنظور استفاده در تامین مایحتاج غذایی ، مسکن ، آموزش و بهداشت مسلمانان آراکانی بوسیله سازمان‌های مدنی به بنگلادش 24 میلیون و 500 هزار یورو کمک مالی اختصاص داد.

کمیسیون اتحادیه اروپا از یاری به پناهجویان مسلمان آراکانی که از خانه و کاشانه خود آواره شده ، تحت تاثیر درگیری‌های خشونت‌بار قرار داشته و  بعلت شیوع ویروس کرونا وضع‌شان وخیم‌تر شده‌است، خبر داد.

بر اساس اطلاعیه کمیسیون اتحادیه اروپا، به همین منظور به بنگلادش برای تامین نیازهای مبرم مسلمانان آراکانی بوسیله سازمان‌های مدنی 24 میلیون و 500 هزار یورو و به میانمار نیز 11 میلیون و 5 میلیون یورو واگذار خواهدشد.

علاوه بر این برای برآورد نیازهای مسلمانان آراکانی نیز سه میلیون یورو کمک مالی مستقیم اختصاص یافته‌است.

شمار پناهنده‌گان به بنگلادش پس از سال 2017 بعلت فرار از ظلم و اختناق در آراکان به 900 هزار نفر رسیده‌است.خبرهای مرتبط