سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو کشته‌شد

سفیر ایتالیا و یک سرباز این‌کشور در جریان حمله مسلحانه جان باختند

1588539
سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو کشته‌شد

در حمله مسلحانه به قافله سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو " لوکا آتاناسیو " سفیر ایتالیا در این‌کشور و یک سرباز ایتالیایی کشته شدند.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام گردید: با کمال تاثر و تاسف عمیق خبر کشته‌شدن لوکا آتاناسیو سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو و یک سرباز ایتالیایی در حمله نظامی به کاروان سازمان ملل متحد را تایید می‌کنیم.

در این اطلاعیه آمده‌است:  سفیر ایتالیا و سرباز مذکور در وسیله نقلیه کاروان مأموریت تثبیت سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو، در حال حرکت بودند.

بر اساس گزارشات مطبوعات ایتالیا، مهاجمین در جریان حمله مسلحانه به قافله سازمان ملل متحد سعی به ربودن سربازان قافله سازمان ملل متحد نمودند. خبرهای مرتبط