90 هزار نفر از جمهوری آفریقای مرکزی فرار کردند

90 هزار نفر که از خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی فرار کردند به جمهوری دموکراتیک کنگو کشورهمسایه پناه بردند.

1571569
90 هزار نفر از جمهوری آفریقای مرکزی فرار کردند

مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کردند که تعداد افرادی که از خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی فرار کرده و به جمهوری دموکراتیک کنگو رسیده‌اند، به 90 هزار نفر افزایش یافته است.

 

مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با بیان اینکه مهاجران از رودخانه اوبانگی عبور کرده و به مناطق اوبانگی شمالی، اوبانگی جنوبی و باس اوله در شمال غربی جمهوری دموکراتیک کنگو مهاجرت کردند، اعلام نمودند، نگران ادامه این مهاجرت که اولین موج آن در اوایل ماه جاری آغاز شده، هستیم.

مهاجرت به کشورهای همسایه دیگر مانند کامرون، چاد و کنگو نیز به دلیل خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی آغاز شده است.

پس از آنکه دادگاه قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی از قبول نامزدی فرانسوا بوزیز، رهبر مخلوع برای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل "اقدام به جنایت و نسل کشی علیه بشریت" و "قرار گرفتن در لیست تحریم سازمان ملل متحد" خودداری کرد، درگیری‌های خشونت آمیز بین دولت و گروه‌های مسلح در 18 دسامبر سال 2020 آغاز شد.

دولت و سازمان ملل متحد بوزیزه را که از وی به عنوان مسئول درگیری‌ها یاد کرد، به " زمینه‌سازی برای کودتا" متهم کردند.

در کشور جمهوری آفریقای مرکزی که حدود 80 درصد آن توسط گروه‌های مسلح کنترل می‌شود، گروه‌های شورشی که در زیر چتر ائتلاف میهنی برای تغییر(CPC) متحد شده بودند در ماه دسامبر عملیاتی را برای تصرف بانگی، پایتخت این کشورآغاز کردند.خبرهای مرتبط