تعلیق اصلاحات کشاورزی در هندوستان

دادگاه عالی هند بعلت توسعه دامنه اعتراضات کشاوزان اصلاحات جدید کشاورزی را به تعلیق انداخت

1562315
تعلیق اصلاحات کشاورزی در هندوستان

دادگاه عالی هند اصلاحات جدید کشاورزی را که موجب اعتراضات گسترده و چندین ماهه کشاورزان در این‌کشور گردید، به تعلیق گرفت.

این دادگاه تصمیم مربوط به تعلیق اجرای قوانین جدید کشاورزی در هند را پس از مذاکره پیرامون علت اعتراض کشاورزان به اصلاحات به اطلاع افکار عمومی رساند.

دادگاه عالی هند همچنین خواستار تشکیل هئیت مستقلی متشکل از کارشناسان برای مذاکره بین کشاورزان گردید.

این دادگاه به پلیس دهلی‌نو در زمینه ممانعت از رژه کشاورزان با تراکتور در 26 ژانویه روز جمهوریت هشدار داد.

کشاورزان هندی در پی قبول سه قانون پیش‌بینی کننده آزادی در بخش کشاورزی در ماه سپتامبر  در مجلس این‌کشور از شهرهای پنجاب و هاریانا بسوی دهلی‌نو حرکت کرده‌بودند.

کشاورزان معترض هندی از ماه دسامبر سال 2020 در بسیاری از مناطق دهلی‌نو تحصن کرده و گهگاهی با ایجاد راه‌بندان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

کشاورزان هندی بیم آن دارند که قوانین جدید کشاورزی موجب کاهش در آمدشان شده و بعلت واگذاری صلاحیت بیشتر به شرکت‌های واسطه با خطر از دست دادن اراضی خود مواجه شوندخبرهای مرتبط