تاسیس مرکز پذیرش جدید برای مهاجرین در جزیره میدیلّی یونان

اتحادیه اروپا و یونان در مورد تاسیس مرکز پذیرش جدید برای مهاجرین در جزیره میدیلّی به توافق رسیدند

1539152
تاسیس مرکز پذیرش جدید برای مهاجرین در جزیره میدیلّی یونان

اتحادیه اروپا و یونان در مورد تاسیس مرکز پذیرش جدید برای مهاجرین در جزیره میدیلّی به توافق رسیدند.

براساس اطلاعیه کمیسیون اتحادیه اروپا، طرفین در رابطه با موضوعاتی چون، تاسیس مرکز، اداره‌کرد مهاجرینی که به جزیره می‌روند، کنترل صحیح طرق پناهندگی و بازگشت، تدابیر همسویی، شرایط قبول همگون با قوانین اتحادیه اروپا و آموزش پرسنل مورد‌نظر برای فعالیت در مرکز، امروز پروتکلی امضا کردند.

توافق مذکور بعنوان گام مهمی در راستای تاسیس سرپناه جدیدی به‌جای اردوگاه موریا در جزیره میدیلّی که در آتش‌سوزی ماه سپتامبر بصورت غیرقابل استفاده درآمده بود، ارزیابی می‌شود.

چنین پیش‌بینی می‌شود که مرکز مورد بحث تا دسامبر 2021 گشایش یابد.

اتحادیه اروپا ماه گذشته برای تاسیس 3 مرکز پذیرش جداگانه کوچکتری در جزایر سیسام، ایستان‌کوی و ایلری‌یوز در یونان، بودجه 121 میلیون یورویی اختصاص داده بود.

در نظر است مراکز مذکور نیز تا سپتامبر 2021 گشایش یابند.خبرهای مرتبط