برگزاری نشست مجازی "کووید-19" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزهای سوم و چهارم دسامبر نشستی با عنوان "کووید-19" برگزار خواهد کرد

1538943
برگزاری نشست مجازی "کووید-19" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزهای سوم و چهارم دسامبر نشستی با عنوان "کووید-19" برگزار خواهد کرد.

در این نشست که به ریاست ولکان بوزکر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل و با حضور رهبران جهان در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد، شیوع ویروس جدید کرونا، مبارزه با این ویروس، واکسن و بهبودی اجتماعی-اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

در دومین روز این نشست، تدروس ادهانوم قبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت، سخنرانی خواهد کرد.

در جریان این نشست که با شرکت نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای جامعه مدنی، دانشمندان تولید کننده واکسن ضد کرونا و شرکت‌های داروسازی برگزار خواهد شد، بیش از 50 رئیس جمهوری، 39 نخست وزیر و نزدیک به 40 وزیر سخنرانی خواهند کرد.خبرهای مرتبط