سازمان ملل خواستار احترام متقابل به کلیه ادیان و اعتقادات گردید

پیام کتبی میگوئل آنجل موراتینوس، نماینده عالی سازمان ملل برای اتحاد تمدن‌ها

1518144
سازمان ملل خواستار احترام متقابل به کلیه ادیان و اعتقادات گردید

میگوئل آنجل موراتینوس، نماینده عالی سازمان ملل برای اتحاد تمدن‌ها خواستار نشان داده شدن احترام متقابل به کلیه ادیان و اعتقادات و تشویق فرهنگ صلح و برادری گردید.

وی طی یک پیام کتبی از تنش فزاینده ناشی از انتشار کاریکاتورهای طنزآمیز در مورد پیامبر اسلام که برای مسلمانان تحقیر کننده و اهانت آمیز است، و  همچنین نمونه هایی از رفتارهای بدور از مسامحه و گذشت اظهار نگرانی عمیق نمود.

موراتینوس ضمن اشاره به اینکه کاریکاتورهای تحریک آمیز موجب تحریک اقدامات خشونت بار علیه مردم بعلت ادیان، اعتقادات و یا ریشه‌های قومی می‌گردد اعلام داشت: این نوع کاریکاتورها با تحریک اقدامات خشونت بار و انزجار و نفرت علیه سمبل‌های دینی مقدس و ادیان موجب قطب‌یندی ها و تلاطمات در جامعه می‌گردند.

وی خواستار تشویق احترام متقابل کلیه ادیان و اعتقادات به یکدیگر و ترویج فرهنگ صلح و برادری گردید.

نماینده عالی سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه از آزادی بیان بایستی بشکلی که به کلیه اعتقادات و دکترین های دینی ارج و احترام بگذارد، استفاده شود تاکید کرد: اقدامات خشونت بار نباید با دین، ملیت، تمدن و یا گروه قومی مرتبط گردد.خبرهای مرتبط