بروکسل فردا از اجلاس سران اتحادیه اروپا میزبانی خواهد کرد

اجلاس سران اتحادیه اروپا فردا شروع شده و دو روز ادامه خواهد یافت

1509038
بروکسل فردا از اجلاس سران اتحادیه اروپا میزبانی خواهد کرد

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دستور کار فشرده‌ای با محوریت شیوع ویروس کوویدـ 19 و روابط انگلیس و اتحادیه اروپا پس از برگزیت در شهر بروکسل پایتخت بلژیک گردهم خواهند آمد.

اجلاس سران اتحادیه اروپا فردا شروع شده و دو روز ادامه خواهد یافت.

در اولین روز اجلاس، مذاکرات پیرامون روند روابط اتحادیه اروپا و انگلیس در پی برگزیت مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.

میشل بارنیر مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا در امور برگزیت در اجلاس پیرامون وضعیت اخیر در مذاکرات اطلاعاتی در اختیار سران اتحادیه قرار خواهد داد.

سران اتحادیه اروپا در ضیافت شام پیرامون مسئله اقلیم و محیط زیست مذاکره خواهند کرد.

در دومین روز اجلاس روابط خارجی محور اصلی مذاکرات سران اتحادیه اروپا را تشکیل خواهد داد.

و در پایان نیز شیوع ویروس کرونا و سیر صعودی موارد ابتلا به کرونا در کل قاره اروپا را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اورسلا ون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه هماهنگی با کشورهای اتحادیه اروپا در مبارزه با ویروس و محدودیت‌های سیاحتی نیز اطلاعاتی در اختیار رهبران اتحادیه قرار خواهد داد.خبرهای مرتبط