تعداد جمعیت سالمند در جهان در سال 2050 به یک و نیم میلیارد نفر خواهد رسید

اول اکتبر بعنوان روز جهانی سالمندان جشن گرفته‌ می‌شود

1501124
تعداد جمعیت سالمند در جهان در سال 2050 به یک و نیم میلیارد نفر خواهد رسید

جمعیت سالمند در جهان در سال 2050 به یک و نیم میلیارد نفر خواهد رسید.

در اجلاس چهاردهم دسامبر سال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اول اکتبر بعنوان روز جهانی سالمندان تعیین شد.

امروز که سی‌امین روز جهانی سالمندان جشن گرفته‌می‌شود، در عین‌حال دوره موسوم به ده سال پیری سالم (2020ـ2030 ) آغاز می‌شود. پس از اتمام این مدت تعداد افراد بالای 60 سال که در سال 2019 یک میلیارد نفر بودند، با 34 درصد افزایش به یک میلیارد و چهارصد نفر خواهند رسید.

کشورهای شرقی و جنوب‌شرقی آسیا با 261 میلیون سالمند دارای بیشترین جمعیت این قشر بوده و تعداد جمعیت سالمند در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز 200 میلیون نفراست.

بر اساس نتیجه تحقیقات سازمان ملل متحد، در طول 30 سال آینده در کل جهان تعداد افراد سالمند به دو برابر رقم کنونی خواهد رسید و در سال 2050 بیش از یک و نیم میلیون نفر بالای 65 سال خواهد بود.

انتظار می‌رود بیشترین رقم افراد سالمند در جهان با 312 میلیون نفر در کشورهای شرقی و آسیای جنوب‌شرقی قید شود.

چنین تخمین زده می‌شود که حدود 80 درصد جمعیت پیر در جهان در سال 2050 در کشورهای کمتر توسعه یافته‌مشاهده شود.

نتیجه تحقیقات همچنین نشان داد که در سال 2020 برای نخستین‌بار شمار افراد 60 ساله و بالای آن بیش از کودکان زیر پنج سال است. تا سال 2050 تعداد افراد بالای 60 سال بیش از دو برابر کودکان زیر پنج سال ، نوجوانان و جوانان بین 15 الی 24 سال خواهد بود.

 خبرهای مرتبط