رهبران اروپا بر ضرورت ایجاد روابط سازنده با ترکیه تاکید کردند

رهبران اتحادیه اروپا بر ضرورت روابط سازنده و کم تنش با ترکیه را مورد تاکید قرار دادند

1501192
رهبران اروپا بر ضرورت ایجاد روابط سازنده با ترکیه تاکید کردند
Charles Michel.jpg
Ursula von der Leyen.jpg

آنگلا مرکل، صدر‌اعظم آلمان پیش از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیچیدگی روابط با ترکیه گفت: علی رغم تمامی دشواری‌ها، گسترش روابط سازنده با ترکیه نفغ بزرگی برای اتحادیه اروپا در پی دارد. در ناتو شریک هستیم و در زمینه مهاجرت قانونی نیز وابسته یکدیگر هستیم.

مرکل با تاکید بر این که مساله تنش در دریای مدیترانه شرقی و اژه باید حل شود، گفت: دیپلماسی در این زمینه نقش مهمی دارد.

وی همچنین با اشاره به این که در این نشست روابط اتحادیه اروپا با چین و آمریکا بررسی خواهد شد، اظهار داشت که در مورد جزئیات گفتگوی مجازی وی با رئیس جمهور چین در تاریخ 14 سپتامبر به رهبران اروپا توضیح خواهد داد.

اورسولا فان در لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با با اشاره به این‌که در این نشست روابط اتحادیه اروپا با چین و ترکیه بررسی خواهد شد گفت: در خصوص روابط با ترکیه دو احتمال وجود دارد؛ یا تنش افزایش می‌یابد که ما مخالف آن هستیم. یا سطح تنش کاهش یافته و مناسبات وارد یک مسیر سازنده خواهد شد. ما مسیر دوم را انتخاب می‌کنیم. هر دو احتمال در مقابل رهبران قرار دارد. ما خواهان کاهش تنش با ترکیه و ایجاد فضای مثبت هستیم.

چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در این باره گفت: روابط با ترکیه و وضعیت مدیترانه شرقی موضوع اصلی این نشست خواهد بود. ما خواهان ثبات بیشتر در این منطقه هستیم. همچنین می‌خواهیم همبستگی خود با یونان و بخش روم (یونانی) نشین قبرس نشان دهیم. روابط برای ما بسیار مهم است.خبرهای مرتبط